หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 15 งาน

1. เจ้าหน้าที่สโตร์(อะไหล่รถยนต์)

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

-ควมคุมดูแลการเบิกจ่ายชิ้นส่วนอะไหล์รถยนต์และ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีระบบแ วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Manager)

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.วางนโยบาย กำกับดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ด้วยความปลอดภัย วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

-วางแผนกำหนดนโยบายและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามที กำหนดในแผนงานการฝึกอบรมเดือน,ประจำปี,จัดทำตารางการจัด วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ Checker ประจำที่สุราษฎร์ธานี,สงขลา,สมุทรสงคราม ด่วน!

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.ตรวจสอบซีลน้ำมันหน้าท่อจ่ายและฝาปิดหลังถังว่าถูกต้องและตรงตามเอกสารการขนส่งน้ำมันก่อนออกจากคลังน้ำ วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Programer/ IT Support

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.พัฒนาปรับปรุง ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.วิเครา
วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน (10ล้อ,หัวลากพ่วง 22 ล้อ)

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.ขับรถบรรทุกน้ำมัน ก๊าซ NGV,co2,เคมีภัณฑและนำส่งผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดและมอบหมายให้ ตรง วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา หลาย อัตรา
เงินเดือน 21,000-26,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.บริหารงานบุคคลตามระบบ ISOและขั้นตอนการปฎิบัติงาน
2.ดำเนินการจัดการเรื่องเอกสารงานบุคคลและการสรรหา
วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.วางแผนและควบคุมงานด้านประกันคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและตามนโยบายของบริษ วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

- จัดทำรายงานและบัญชีเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีและภาษีอากร
- มีควา
วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าทีความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

-การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอด ภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
-วิเคราะห์งานเพื่อชี่บ่งอันตรายรวมทั้
วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหาขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตราการ ป้องกันหรือข วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ DCC/Q.A

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.การตรวจสอบระบบประกันคุณภาพต่าง ๆ เช่น ISO 9001:2008 ISO:18000 ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและข้อกำห วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง/ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

- ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานและผลการซ่อมบำรุง, ดูแลสต๊อกอะไหล่, จัดหาอะไหล่, ตรวจเช็คเครื่องมือประจ วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้จัดการขนส่ง

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง ให้ทางผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อแก้ไขปัญหา
2.บริหาร
วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. หัวหน้างานขนส่ง

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและตรวจ สอบเกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ควบ วันที่ 4 ส.ค. 2557
อัตรา หลาย อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี